HVEM ER VI?


Animatoren.dk er et lille team bestående af freelancere med vidt forskellige baggrunde og erfaringsgrundlag. Alligevel findes der én altoverskyggende lighed imellem os. Nemlig at vi deler passionen for animationsvideoer. Alle involverede indenfor virksomhedens rammer brænder mildest talt for at animere. Derfor kan du som kunde være garanteret, at vi altid tilstræber os på at levere videoer, der efterlever alle kriterier for tilfredshed til mere end konkurrencedygtige priser.

Vores team fungerer i en symbiose, hvor vi på tværs af arbejdsområder erkender, at vi er gensidigt afhængige af hinandens kompetencer i forhold til at kunne skabe den mest vellykkede kundeoplevelse. Det er ligeledes håndteringen af denne kundeoplevelse at vi anser som værende vores fornemmeste opgave som virksomhed. Af samme årsag agter vi tilmed, at fremstille vores videoer indenfor en kort tidshorisont. Dette gør vi igennem en efterhånden gennemarbejdet og effektfuld produktionsfase, der består af henholdsvis forfatning af tekst, animationer rent grafisk og afslutningvist tilrettelæggelse af lyd.